אומן המתכת רוני פרטוש - דור רביעי לנפחים ועובדי חרושת ברזל.

 

רוני פרטוש אומן המתכת הוא נצר לשושלת ברזל שמוצאה בטריפולי.

הסבא רבה של המשפחה התפרנס בשנות ה-40 מהכנת סכינים, גרזנים, טוריות,

מספרי צאן וסכיני שחיטה .

לא רק שייצר אותם על "סדן הפלא " שלו, הוא גם היה זה שמכר אותם: יצא למסעות גמלים עם סחורתו, והיה חוזר עם שקי שעורה, חיטה ואספקת מזון למשפחה.

סדן הפלא של סבא רבא , המשמש כיום את רוני בבית המלאכה  

ככלי עבודה לעיבודי ברזל עדינים ,הוא סיפור אותנטי ומרגש

 

רכבת גרמנית ירדה מהפסים ונתקעה בטריפולי.

סבא רבא בתושייה וביצירתיות ,חילץ ציר ברזל מהרכבת והפכו ל "סדן הפלא" עליו עבד שנים רבות .

ומדוע "סדן הפלא" ?

בניגוד לסדנים רגילים העשויים מברזל מחוסם .

הסדן הזה בנוי מ"פלדה אצילה"

וההוכחה לייחודו היא הצליל היוצא ממנו.

הצליל הרבה יותר צלול וגבוהה מצליליו של סדן רגיל.

רוני אומר שכשהוא עובד עליו " מתרחש פלא"

הוא מרגיש משהו מיוחד ושונה כשהוא מכה עם הפטיש על הסדן.

 

בשנת 52 עלתה כל המשפחה מטריפולי לישראל עם ה"אוצר" ארוז בארגז.

ובשנות ה 80 ירש אותו רוני, נצר למשפחת עובדי הברזל.